Менаџмент на витален циклус на информации

С&Т го води патот во областа на менаџмент на иформации кои бараат голем простор за складирање. На нашите клиенти им нудиме исплатливи сеопфатни решенија кои вклучуваат повеќеслојни системи на складирање кои се најпрактични за складирање на податоци според нивните карактеристики и зачестеност на пристап.

We can also draw on a waste experience of Archivierung ownering today’s requirements of retention and security.

S&T is proud to have a proven track record of a consultancy approach ranging from data analysis over risk management to total cost of ownership consulting translating business requirements into actual technical design and implementation.